Pravilnik nagradnog natječaja na instagramu Planet obuće

Pravilnik nagradnog natječaja na instagramu Planet obuće

Darujemo kupon od 200 kn za kupovinu na webshopu Planet obuće

PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA-DARIVANJA

Priređivač NINA COMMERCE d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Slavonska avenija 19a, 10000 Zagreb, OIB: 68752705507 organizira nagradni natječaj u svrhu promocije Organizatorovih usluga i proizvoda.

KAKO SUDJELOVATI?

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je: 1. zapratiti @planetobuca instagram profil 2. objaviti na svom instagram feedu i storyju sliku sa omiljenim cipelama iz Planet obuće, te tagirati @planetobuca i staviti hashtag #planetobuca 3. označiti u komentaru barem 1 osobu koja bi također voljela sudjelovati u ovom darivanju

NAGRADA

Žiri Organizatora odabrat će ukupno 3 dobitnika na instagramu Planet obuće prema kriterijima originalnosti. Svaki od njih dobit će kupon u vrijednosti 200 kn, iskoristiv isključivo za kupovinu na webshopu Planet obuće, u periodu kupovine od 01.4.2021. do 14.4.2021. (isključuje modele na posebnim akcijama). Pobjednici će biti objavljeni u komentaru objave nagr. natječaja na instagramu Planet obuća, po završetku nagradnog natječaja. Za dostavu kupona koji će služiti kao poklon-bon dobitnici će biti naknadno kontaktirani.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA-DARIVANJA

Nagradni natječaj se održava od 25.3.2021. do 29.3. 2021. do 12h.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima ako: · natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti · natjecatelj ne odgovori na upit Organizatora o kontakt podacima u roku od 24 sata · natjecatelj prijavi fotografiju čija autorska prava ne polaže · prijavljeni komentar se ne pridržava teme nagradnog natječaja · prijavljeni komentar je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja · komentar na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa vjerska i politička uvjerenja · komentar lažno prezentira ljude, tvrtke ili proizvode · komentar prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja, osim natjecatelja koji su u proteklih 60 dana osvojili nagrade na društvenim mrežama (IG, FB) organizatora. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

ODRICANJE OD PRAVA

Sudionik natječaja prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži Organizatoru, pohrane i koriste u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Sudjelovanjem u natječaju sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i procesuirati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i administrator instagram stranice/aplikacije u kojoj se provodi natječaj, rukovat će podacima prema standardima koje propisuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Davanje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Podaci Sudionika brišu se po završetku natječaja i neće se koristiti u druge svrhe. Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane ovim Pravilima. Natječaj Organizatora ni na koji način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili povezan s instagramom i ovim Pravilnikom naglašava se da instagram ne snosi nikakvu odgovornost povezanu s Natječajem.

ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši autorska prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji prema njegovom sudu predstavljaju vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Pod prijavama s neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na sljedeće: · prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja · prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje bi mogle upućivati na seks ili nasilje · prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje autorskih prava i srodnih prava, prava intelektualnog vlasništva · sadržaj koji je protivan Ustavu RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva · sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu, vjersku ili drugu netrpeljivost itd.

PREKID NATJEČAJA

Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.

Kategorija: Ljetne cipele